Samen voor beter onderwijs

Over Basisschool Meester Siebering

Wij willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden opdoet, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden, in een multiculturele samenleving.

De leerkrachten van onze school verzekeren de leerdoelen en het leerklimaat. Zij richten het onderwijs zo in, dat het zelf-lerend vermogen van leerlingen uitgedaagd wordt.

Ligging van de school

De “meester Sieberingschool” ligt midden in het dorp Nieuw Balinge. De school is mooi gelegen aan een doorgaande weg in het dorp en omringd door groen. Het schoolgebouw is gevestigd in een gebouwencomplex, waarvan tevens het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de gymzaal deel uit maken.

Het schoolgebouw bestaat uit vijf lokalen, een hal, een personeelskamer, een kantoor voor de intern begeleider, een kantoor waar met leerlingen individueel gewerkt kan worden en een directiekamer.

Centraal in de school ligt de hal. Deze ruimte wordt voor vele doeleinden gebruikt: door leerlingen,  voor handvaardigheid en vergaderingen. Verder is het taal-lees-huis voor groep 3 t/m 8 de “Biebelebij” daar gevestigd.

De school beschikt over veel speelruimte rondom de school. We hebben een ruim schoolplein en twee grasvelden tot onze beschikking. Eind 2009 is een aantal speelattributen geplaatst, mogelijk gemaakt door de werkgroep ‘Dorpsplein’.

De school heeft haar naam te danken aan meester Siebering, die binnen de dorpsgemeenschap van Nieuw Balinge een belangrijke rol heeft gespeeld op sociaal gebied. Uit dankbaarheid hiervoor heeft men zijn naam aan de school verbonden. In 2009 is een borstbeeld van hem geplaatst.

Over basisschool Meester Siebering
Call Now Button