lijn_site1
lijn_site1

Het team van IKC Meester Siebering

Directeur
Leonie Okken – leonie.okken@kitsprimair.nl

Kinderopvang
Alinda Bel – alinda.bel@kitsprimair.nl
Karin Gils – karin.gils@kitsprimair.nl
Brigitte Hinrichs – brigitte.hinrichs@kitsprimair.nl
Miranda Beck – miranda.beck@kitsprimair.nl

Groep 1/2
Miranda Manrho – miranda.manrho@kitsprimair.nl

Groep 3/4/5
Mirjan Pots – mirjan.pots@kitsprimair.nl
Lianne Sijbom – lianne.sijbom@kitsprimair.nl

Groep 6/7/8
Gert Willems – gert.willems@kitsprimair.nl 

Leerplein
Tanja Vinke – tanja.vinke@kitsprimair.nl
Mirjan Pots – mirjan.pots@kitsprimair.nl

Intern begeleider
Ilona Niewzwaag – ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl

Aandachtsfunctionaris
Ilona Niewzwaag – ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl 

Vakleerkracht gym
Rianne Wessels

HVO
Annelies Hofman

GVO
Anja Oorebeek

Naast de lesgevende taken, hebben teamleden ook andere coördinerende taken, zoals: taal coördinator, reken coördinator, school coördinator. Wekelijks verzorgt een docent van het ICO de lessen “Klasse!Muziek” in groep 5/6.

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

lijn_site1
lijn_site1
Call Now Button