Jaarlijks worden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in de gelegenheid gesteld lessen GVO of HVO te volgen.
Het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs wordt gegeven door protestantse en humanistische vakdocenten.

Op onze school is ieder kind welkom, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Het woord ‘openbaar’ betekent dat de school niet van één bepaalde godsdienst of levensovertuiging uitgaat. Maar er wordt wel aandacht besteed aan geloof en levensbeschouwing. Want ook op een openbare school moet je leren omgaan en samenleven met elkaar. Kinderen met heel verschillende achtergronden en culturen zitten samen in de klas.

Jaarlijks worden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in de gelegenheid gesteld lessen GVO of HVO te volgen.

Call Now Button