Voordat u een schoolkeuze maakt, kunt u telefonisch een afspraak maken met de directeur voor een oriënterend bezoek en gesprek. In dit gesprek wordt u nader geïnformeerd over het beleid en de gang van zaken op school. U ontvangt een informatiemapje en krijgt een rondleiding door de school.

Om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van het aantal toekomstige leerlingen verzoeken wij u uw kind zo snel mogelijk na de derde verjaardag aan te melden.

Na inschrijving en voordat uw kind vier jaar is en naar school mag, kunt u uw kind enkele dagdelen laten kennismaken, meedraaien met de groep. De desbetreffende leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Zitten er reeds broertjes en/of zusjes of school, dan kunt u bij de directeur een inschrijfformulier halen en eventueel nog nadere informatie verkrijgen.

Call Now Button