Tussenschoolse Opvang op de Meester Sieberingschool

Op onze school kunnen de kinderen tussen de middag overblijven.

De overblijfcoördinator is belast met de organisatie van de uitvoering en de aansturing van de overblijfkrachten in de dagelijkse praktijk. De overblijfcoördinator maakt deel uit van de overblijfcommissie op de eigen school, participeert in het bovenschools coördinatorenoverleg en draagt zorg voor de aanlevering van de school specifieke (administratieve) gegevens aan de bovenschools coördinator. Ook is zij het aanspreekpunt voor overblijfkrachten, ouders en leerkrachten die vragen hebben over het overblijven

Call Now Button