Veelgestelde vragen voorlichtingsbijeenkomsten juni 2016

vragenNaast de samenvatting van de informatie die we tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten hebben gegeven, ontvangt u bij deze een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Wat is de meerwaarde van de nieuwe peuteropvang ten opzichte van reguliere kinderopvang?
Het aanbod van de peuteropvang is gericht op het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 2 en 3 jaar. Dit doen we door te werken met professionele en ervaren pedagogisch medewerkers en gebruik te maken van een speciaal voor jonge kinderen ontwikkeld VVE-programma. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op de ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met (de onderbouw van) de betreffende school. Kinderen spelen met elkaar in een vaste groep. Spelenderwijs kunnen ze ook, als ze hieraan toe zijn, kennismaken met de kleuters, het aanbod en de leerkrachten van de onderbouw. De doorgaande lijn naar de basisschool is vanuit de peuteropvang daarmee sterk, natuurlijk en voor de kinderen heel plezierig.

Mijn kind wordt over vier maanden vier heeft het dan nog zin om hem/haar naar een nieuwe peuteropvang groep te laten gaan?
Uiteindelijk maakt u als ouder deze keuze natuurlijk zelf op basis van uw kind en gezinssituatie. Ook voor korte tijd is het echter voor de kinderen goed om naar een mogelijk nieuwe peuteropvanggroep te gaan. Waarschijnlijk heeft u op deze leeftijd al een basisschool gekozen. Wanneer u ook peuteropvang afneemt op deze school vormt de peuteropvang, ook voor vier maanden, eigenlijk een verrijking en uitbreiding van de wenperiode op school. Bovendien leert uw kind het gebouw kennen, maar ook bijvoorbeeld alvast de kinderen die straks ook naar deze school gaan en komt hij/zij regelmatig de leerkracht van groep 1 tegen.

Heb ik vrije keuze voor welke locatie ik mijn kind opgeef voor de peuteropvang?
Ja, u kunt zelf kiezen op welke locatie u uw kind naar de peuteropvang wilt brengen.

Kies ik dan voor mijn tweejarige kind direct ook al de basisschool?
Nee, u heeft als uw kind vier wordt altijd zelf opnieuw de keuze bij welke basisschool u uw kind aanmeldt.

Waar kan ik mij aanmelden voor de nieuwe peuteropvang?
U kunt bijgaand aanmeldformulier invullen en opsturen naar:
Kinderopvang Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen

Kan ik zelf de dagdelen kiezen?
Omdat peuteropvang in principe werkt met twee of drie vaste dagdelen per groep, waardoor ook de kinderen in de groep dezelfde zijn, zijn deze dagdelen aan elkaar gekoppeld.

Is er sprake van een vaste groep kinderen?
Ja, in de peuteropvang wordt gewerkt met vaste groepen, wel kan het zijn dat er kinderen met bijvoorbeeld een derde dagdeel op één van beide dagdelen aansluiten in de groep van kinderen met twee dagdelen.

Wat gebeurt er met de vrijwilligers?
De peuteropvang valt onder de wet Kinderopvang. Deze wet schrijft voor dat gewerkt moet worden met twee gediplomeerde medewerkers, in plaats van vrijwilligers, wanneer er meer dan 8 kinderen in een groep zijn. Komende week zullen wij besluiten wat dit betekent voor de inzet van vrijwilligers.

Welke medewerker komt er op de groep?
In de week van 27 juni gaan wij gesprekken aan met geïnteresseerde medewerkers voor de peuteropvang met peuterspeelzaalervaring. Na deze gesprekken en wanneer uw definitieve aanmeldingen binnen zijn, kunnen wij de definitieve roosters van de medewerkers en toewijzing van de groepen communiceren.

Wat moet ik doen als ik nog twijfel?
Het is verstandig dat wanneer u twijfelt u, uw kind toch aanmeldt. U kunt op het aanmeldformulier dan bijvoorbeeld aangeven dat u nog een voorbehoud heeft of dat u gebeld wilt worden voor de definitieve plaatsing. Maar met uw (voorlopige) aanmelding kunnen wij bij de samenstelling van de groepen dan in ieder geval rekening met uw kind houden.

Welke dagen is de opvang straks?
De definitieve dagen van de peuteropvang kunnen pas bekend worden gemaakt wanneer ook de aanmeldingen binnen zijn. Wij hebben wel per locatie een voorlopige indeling van de dagdelen gemaakt.

Als ik op basis van mijn eigen contracturen al voor het maximum aantal uren kinderopvangtoeslag krijg, wat moet ik dan betalen voor de peuteropvang?
De kinderopvangtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvang gedurende de tijd dat ouders werken. Daarom heeft de Belastingdienst vastgesteld dat de kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd over maximaal 120% van het aantal uren dat de ouder met het kleinste contract werkt. Wanneer u met andere opvang voor deze uren al gebruik maakt van de toeslag, ontvangt u voor (een deel van) de peuteropvang geen extra toeslag en zult u de peuteropvang volledig zelf moeten betalen en niet in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming.

Ik kom niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag maar wil mijn inkomensgegevens niet verstrekken. Is dit verplicht?
Nee het is alleen verplicht om uw inkomensgegevens op te geven als u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Als u zelf de volledige kosten wilt betalen is opgave van inkomensgegevens niet nodig.

Call Now Button